• Otur Uzan Testi Nasıl Uygulanır?
  • Test uygulamasını detaylı olarak izlemek için tıklayınız.
  • Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi" ölçüm kriterlerine uygundur.
  • Beden Eğitimi ve Spora Değer Veren Okulların Tercihi
  • Öğrencilerinizin Fiziksel Gelişimlerini Takip Edin...
  • Spora Değer Veren Velilerin Tercihi
  • Çocuklarınızın Fiziksel Uygunluklarıyla Aktif Olarak İlgilenebilme İmkanı Verir.
  • Spor & Sağlık
  • Çocuğunuzun fiziksel uygunluğunu takip edin.
  • KSA® Web
  • Her yerde yanınızda...
  • www.ksa.com.tr
  • Güvenilir sonuçlar...
  • KSA® Kids Sports Academy
  • www.ksa.com.tr
  • Antrenörlerin Tercihi
  • Bilimsel Bilgi & Teknoloji & Veri Analizi

Mekik Koşusu TestiMEKİK KOŞUSU TESTİ (10x5 m.)

 

Sürat ve sürat gelişimi ile ilgili bilgiler;

Sürat, insanın kendisini en yüksek hızla bir yerden bir yere nakledebilme yeteneğidir.

 

Genelde sürat yeteneği üç basit elemanı içermektedir. Bunlar; reaksiyon zamanı, hareket hızı ve hareket frekansıdır. Bu elemanlar birbirlerinden bağımsız olup, sürekli ilişki içerisindedirler. Hareketlerin uygulanmasında sürati oluşturan basit elemanlardan ziyade hareketin hızlı yapılmasına önem verilmektedir.

 

6-9 yaşlarında hareket süratinin gelişiminde büyük bir atak gözlenmektedir. Hareketin maksimal frekansının 7-16 yaşları arasında 1-1,5 kat arttığı saptanmıştır. 10-11 yaşları arasıda ve bu yaşlardan sonra da artış devam etmektedir. Maksimal adım frekansının en yüksek değerleri kız ve erkek çocuklarda 9-10 yaş arasındadır. Yine bu yaşlar arasında adım uzunluğu değerlerinin düşük olduğu ve reaksiyon süratinde artış başladığı belirtilmektedir. 4 yaşındaki bir çocuk koşabilme yeteneğini %30 oranında arttırabilirken 5 yaşında %70-90 oranında bir iyileşme görülür. Bu bağlamda sürat yeteneği erken yaşlarda eğitilmeye başlanmalı ve çok yönlü eğitim programları uygulanmalıdır. Portmann'a göre sürat koşularına sinir sistemi tam olgunluğa ulaşmadan önce 7-8 yaşlarında başlanmalıdır. Hahn, 7-10 yaşlarında çcuğun hareket süratinde keskin bir artış olacağını, 10 yaşında doruk noktasına ulaşacağını ileri sürmekte olup, daha sonra gelişenin reaksiyon sürati olduğunu ifade etmektedir. Hareket hızı Weineck'e göre, 7-13 yaşlarında daa kolay gelişir. Bu hızlı gelişim avantajlarından faydalanılması geekmektedir. 9-11 yaşları arasında kondisyonel ve koordinatif yönden sınırlamanın olmadığı sürat çalışmalarına başlamak uygun olur.

 

 

 

 

 
Yorumlar - Yorum Yaz