• Otur Uzan Testi Nasıl Uygulanır?
  • Test uygulamasını detaylı olarak izlemek için tıklayınız.
  • Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi" ölçüm kriterlerine uygundur.
  • Beden Eğitimi ve Spora Değer Veren Okulların Tercihi
  • Öğrencilerinizin Fiziksel Gelişimlerini Takip Edin...
  • Spora Değer Veren Velilerin Tercihi
  • Çocuklarınızın Fiziksel Uygunluklarıyla Aktif Olarak İlgilenebilme İmkanı Verir.
  • Spor & Sağlık
  • Çocuğunuzun fiziksel uygunluğunu takip edin.
  • KSA® Web
  • Her yerde yanınızda...
  • www.ksa.com.tr
  • Güvenilir sonuçlar...
  • KSA® Kids Sports Academy
  • www.ksa.com.tr
  • Antrenörlerin Tercihi
  • Bilimsel Bilgi & Teknoloji & Veri Analizi

Eurofit

SUNUŞ  

İleriki yılların spor potansiyelini teşkil edecek olan çocuk, beden ve spor faaliyetlerini okulda tanır, ancak mevcut yeteneklerini okul dışında geliştirerek spor sürecine katılır. 

Bu süreç içerisinde gerek öğretmeni, monitörü veya antrenörünün, gerek bizzat çocuğun beden yeteneği hakkında bilgi edinmesi, spor alanı ile dolaylı ilgisi olan sağlık, beslenme, vb. diğer destek etkenler konusunda daha rasyonel çalışmalar yapılmasına yardımcı olacağı gibi, genelde temel seviye ve ülke ortalamasının artırılmasını sağlayacaktır. 


Bu sebeple ve özellikle bu alanda gelişme gösteren ülkelerle aramızda mevcut farklılıkların azaltılmasında Eurofit testlerinin uygulanmasını yararlı görüyorum. 

Bu alanda daha önce çalışmaları başlatmış olanlara bu vesile ile teşekkür ediyor, ileride bu testleri uygulayacak olan beden eğitim öğretmenleri, uzmanlar ve bilim adamlarına başarılar diliyorum. 

Ankara, 31 Ağustos 1989

Kemal KAMİLOĞLU
Genel Müdür


ÖNSÖZ

Avrupa Konseyi "Herkes İçin Spor" ilkelerinden kaynaklanan Eurofit Avrupa Test Bataryasının amacı, düzenli, zevkli beden ve spor faaliyetleri yapabilmeleri için çocuk ve yetişkinleri teşvik etmektir. Testler kesinlikle yeni yetenekler aramaya ve onları yarışmaya itmeye yönelik değildir. 

Bu batarya, Avrupa Hükümet uzmanları ile bilim adamları arasındaki işbirliğinin meyvası olup, 50.000 Avrupalı öğrencinin yardımı ile Avrupa Konseyi Spor Gelişim komitesi'nin çalışmalarına katılan ülkelerin spor ve eğitim siyesetlerini doğrudan etkilemiştir. 

Elinizdeki kitapta tanımlanan testler; basit, pahalı olmayan, okul içi ve dışı programlarda, kulüplerde ya da spor tıp merkezlerinde kolaylıkla uygulanabilecek türdendir. 

Bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese candan teşekkür ediyorum. Bu eser onların boşa gitmeyen çalışmalaranın bir kanıtıdır. 

Marcelino OREJA
AVRUPA KONSEYİ 
GENEL SEKRETERİ


MOTORSAL TESTLER
TESTLER İÇİN GENEL TALİMAT

Denekler tüm testleri çıplak ayak ve spor giysili olarak uygularlar. 

Tüm testler, örneğin; okul cimnastik salonu veya spor salonu gibi, tercihen yeterince büyük ve iyi havalandırılabilen yerlerde yapılmalıır. Koşu ve atlama çalışmaları için zeminin kaygan olmaması gerekir. Açık havada yapılan test şartları, standard test durumuna gelmek için hayli değişiktir. 


Motorsal test bataryası, aşağıda belirtilen sıra dikkatle izlenerek yapılmalıdır. Bu sebeple her istasyon belirtilmeli ve numaralanmalı, bataryanın iki devreye ayrılması halinde daima test sırasına uyulmalıdır. 

Testin mümkün olduğunca objektifliğini koruyabilmesi için her testin denek tarafından okunması ve incelenmesi gereken taleimatı içermesi gerekir. 

Testlerden önce hiç bir şekilde ısınma ve esneme alıştırmaları yapılmaması gerekir. 

Denetler testler arasında hareketsiz kalmalıdırlar. 

Test tanımında belirtilenler dışında, denekler ön deneme çalışması yapmazlar. 

Testin uygulanması sırasında deneklerin teşvik edilmeleri çok önemlidir. Testi yöneten kişi, ölçülen etkene göre doğru, hızlı ve sürekli bir performansı teşvik etmelidir. 

Kalp ve solunum mukavemet testlerinden birisiyle aynı gün yapıldıklarında motorsal testlerin ön sırada yer alması gerekir. 


MOTORSAL TESTLERİN UYGULAMA SIRASI 

1. Flamingo Denge Testi (EFL) (daima ilk önce yapılmalıdır.)

2. Disklere vuruş (FP), 
3. Oturarak uzanma (FLT), 
4. Durarak uzun atlama (SLO), 
5. El dinamometresi (DYM), 
6. Mekik (RSA), 
7. Bükülü kol ile asılma, 
8. 10x5 m. mekik koşu (Daima en son yapılmalıdır).1 inci TEST: FLAMİNGO DENGE TESTİ (EFL)

Etken : Genel Denge 
Testin Tanımı : Boyutları belli bir kiriş üzerinde tek ayakla denge sağlanması. 
Malzeme: Gövdeye çok iyi yapışmış kaplama malzemesi (azami kalınlık 5 mm.) ile örtülü 50 cm. uzunluk 4cm. yükseklik ve 3 cm. genişliği olan metal kiriş. Kiriş hareket etmemesi için 15cm. uzunluk ve 2 cm. genişlikte iki ayak üzerine oturtulmuştur. Birden fazla kirişin kullanılması halinde test uygulamasında zaman kazanılır. 

Her alet başına geri dönüşsüz (otomatik sıfırlı) kronometre.

Denek için talimat : "Tercih edeceğiniz ayağınız ile kirişin uzunluğuna ekseni üzerinde mümkün olduğunca uzun süre ayakta dengenizi korumaya çalışınız. Serbest kalan bacağınızı bükerek Pembe Flamingo'yu taklit suretiyle aynı taraftaki eliniz ile ayağınızı taraktan tutunuz. Diğer kolunuzu dengeyi sağlamak için kullanabilirsiniz. Doğru pozisyon almak için test yöneticisinin koluna abanınız. Bu destek sona erdiğinde test başlayacaktır. Bir dakika süre ile bu durumda dengenizi koruyunuz. Dengenin her kaybedilişinde (örneğin bükülü ayağınız elinizden kurtulduğunda) veya vücudun her hangi bir kısmı yer ile temas ettiğinde teste ara verilir ve ceza uygulanır. Her aradan sonra bir dakikalık süre dolunca yeniden başlama işareti verilir. 

Yönetici için talimat:
Deneğin önünde durunuz. 
Teste alışması ve talimatı anladığnıdan emin olması için deneğe bir deneme fırsatı veriniz. 
Bu deneyden sonra teste geçiniz. 
Sizden destek aldığı kolunuzu bırakmasından itibaren kronometreye basınız. 
Tuttuğu ayağını bırakmak veya vücudunun her hangi bir kısmı yer ile temas etmek şeklinde dengesini kaybetmesi durumunda kronometreyi durdurunuz. 
Her aradan sonra doğru başlangıç pozisyonu alması için deneğe yardım ediniz. 

Sonuç: 
Bir dakikalık sürede dengesini korumayı başarması için gerekli deneme sayısı (düşmeler hariç) hesaplanabilir. 

Örnek: 5 deneme yapan denek 5 elde eder. İlk 30 saniye içerisinde deneğin 15 defa ara vermesi halinde test sona ermiş sayılır ve testi başaramayacağı kabul edilerek deneğe "sıfır" puan verilir. Bu durum daha çok 6-9 yaşlar arasındaki çocuklarda görülür.