• Otur Uzan Testi Nasıl Uygulanır?
  • Test uygulamasını detaylı olarak izlemek için tıklayınız.
  • Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi" ölçüm kriterlerine uygundur.
  • Beden Eğitimi ve Spora Değer Veren Okulların Tercihi
  • Öğrencilerinizin Fiziksel Gelişimlerini Takip Edin...
  • Spora Değer Veren Velilerin Tercihi
  • Çocuklarınızın Fiziksel Uygunluklarıyla Aktif Olarak İlgilenebilme İmkanı Verir.
  • Spor & Sağlık
  • Çocuğunuzun fiziksel uygunluğunu takip edin.
  • KSA® Web
  • Her yerde yanınızda...
  • www.ksa.com.tr
  • Güvenilir sonuçlar...
  • KSA® Kids Sports Academy
  • www.ksa.com.tr
  • Antrenörlerin Tercihi
  • Bilimsel Bilgi & Teknoloji & Veri Analizi

Vücut Analizi

Vücut Analizi

Body Mass Index

Yağ %

Sıvı Ağırlığı ve Sıvı Oranı

Yağ Ağırlığı ve Yağ Oranı

Kilo Persantil Değerleri

Boy Persantil Değerleri

Yağsız Kütle Değerleri ve İdeal Değerler

Mineral Miktarı Değerleri ve İdeal Değerler

Protein Miktarı Değerleri ve İdeal Değerler

Beden Yoğunluğu Değerleri ve İdeal Değerler

Fark Grafik Analizi

 

AÇIKLAMALAR

Persantil : Persantil değeri ile çocuğunuzun yaşıtları arasında 100 kişi içinde sıralama yapılırsa boy ve kilosuna göre sıralamadaki yerini saptamaktadır.

Persantiller, belli bir yaş grubundaki kız ve erkek çocuklarının kilo ve boy dağılımını gösterir. Örneğin; çocuğunuzun ağırlığı %25. persantile denk geliyorsa, kilosu o yaştaki kız çocuklarının %25’inden fazla, %75'inden ise daha az demektir. 50. persantil değeri orta değerdir. Çocuklara ait boy değerlerinin %50 si bu değerin üzerinde, %50 si bu değerin altındadır. Bu değere "standart değer" adı verilir.

Referans Analizi : Yağsız Kütle, Mineral Miktarı, Protein Miktarı ve Beden Yoğunluğu değerlerini ve ideal değerleri gösteren bir parametredir.

BMI : Vücut Kitle İndeksi kilomuzun boyumuza göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.

Sıvı Ağırlığı : Vücudumuzdaki su oranının dengede olup olmadığını gösteren parametredir.

Yağ Ağırlığı : Vücudumuzdaki yağ oranının dengede olup olmadığını gösteren parametredir. 

Fark Analizi ve Grafiği : 

Daha önce yapılmış olan ölçümlerinizi izlemenizi kolaylaştıran  tablolar ve grafiklerdir.


Yorumlar - Yorum Yaz