• Otur Uzan Testi Nasıl Uygulanır?
  • Test uygulamasını detaylı olarak izlemek için tıklayınız.
  • Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi" ölçüm kriterlerine uygundur.
  • Beden Eğitimi ve Spora Değer Veren Okulların Tercihi
  • Öğrencilerinizin Fiziksel Gelişimlerini Takip Edin...
  • Spora Değer Veren Velilerin Tercihi
  • Çocuklarınızın Fiziksel Uygunluklarıyla Aktif Olarak İlgilenebilme İmkanı Verir.
  • Spor & Sağlık
  • Çocuğunuzun fiziksel uygunluğunu takip edin.
  • KSA® Web
  • Her yerde yanınızda...
  • www.ksa.com.tr
  • Güvenilir sonuçlar...
  • KSA® Kids Sports Academy
  • www.ksa.com.tr
  • Antrenörlerin Tercihi
  • Bilimsel Bilgi & Teknoloji & Veri Analizi

Bel - Kalça Oranı

BEL & KALÇA ORANI


Bel & Kalça oranı visceral (vücut içindeki) şişmanlıkla ilgili olup intra-abdominal (karın boşluğu) yağın belirlenmesinde kabul edilebilir bir indekstir. Yine de bazı uzmanlar sadece bel çevresinin, B/K'dan visceral şişmanlıkla ilgili tahminlerde daha iyi olduğunu saptamışlardır. Bu buluş, adipose dokusunun yüzeyde mi derinde mi toplandığını önemsemeden abdominal yağ deposunun bel çevresini arttıracağı ve tehlikeli olacağı hipotezini kanıtlamıştır. Kalça çevresi ise sadece deri altı yağ deposundan etkilenir; bu yüzden kalça bölgesi yağ artışı ile visceral yağ tahminlerinin doğruluğu azalır. VKİ kadınların menopoz durumlarına göre değişir. Post-menopozal kadınlarda pre-menopozsal kadınlarındakinden daha fazla erkek vücut yağ dağılımının özellikleri görülmektedir.  

 

Bu uyumsuzluklara rağmen bel çevresi için hiçbir norm yapılmadı. Bu yüzden düşük ya da yüksek risk kategorilerine ayırmada VKİ'yi kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Genel olarak genç yetişkin kadınlarda 0.82'yi, erkeklerde 0.94'ü aşan VKİ değerleri sağlığı olumsuz etkilemektedir; ama yine de bu indeks prebubertal çocuklarda yağ dağılımını değerlendirmek için kullanılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar - Yorum Yaz